Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

D.Aižino IDV NerDas  šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės  www.nerdasvilla.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai (toliau – Lankytojai). Visos išvardintos sąlygos yra taikomos kiekvieną kartą lankytojui naudojantis D.Aižino IDV kuriamu turiniu, įsigyjant paslaugą/prekę ar siunčiant užklausimą,  naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis.

 Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta ir patvirtina savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, prisijungia prie Interneto svetainės ir (ar) įsigyja joje  parduodamą prekę ir (ar) paslaugą. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata –  praranda teisę lankytis Interneto svetainėje, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Interneto svetainėje teikiamų paslaugų.

 D.Aižino IDV (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Lankytojui  jungiantis prie Duomenų valdytojo  internetinės svetainės naudojantis bet kokia elektroninių ryšių priemone.

 Ši Politika netaikoma, kai Lankytojas naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis lankydamasis NerDas villa svetainėje.

 Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Duomenų valdytojas  – D.Aižino IDV, nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Lankytojas – fizinis asmuo, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta;

Naudojimo duomenys – tai duomenys, surinkti automatiškai, naudojantis svetaine ar paslaugomis (pvz.: naršymo trukmė);

Slapukai – tai maži failai, kuriuos siunčia ir duomenų subjekto kompiuteryje išsaugo svetainės, kuriose jūs lankotės. Slapukai išsaugomi duomenų subjekto naršyklės failų kataloge;

 Kokia informacija apie Lankytoją yra renkama?

Tiesiogiai pateikiama informacija:

 • Vardas
 • Pavardė
 • Gimimo data
 • Elektroninis pašto adresas
 • Telefono numeris

Informacija iš trečiųjų šalių:

Lankytojui prisijungiant per socialinių tinklų paskyros, pvz.: “Facebook”, “Gmail” ir kt. gaunama informacija gali būti siejama su kita informacija, kurią mes gauname Lankytojui lankantis mūsų internetinėje svetainėje.

 Kita Duomenų valdytojo renkama informacija:

Informaciją apie Lankytojo kompiuterį ir apie Lankytojo apsilankymus ir naudojimąsi  šia Interneto svetaine, įskaitant IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;

Bet kokia kita informacija, kurią Lankytojas gali pateikti Duomenų valdytojui bet kuriuo metu, naudodamasis šia Interneto svetaine, teikiamomis paslaugomis.

 Lankytojo teisės:

Lankytojas  turi šias teises:

 • Susipažinti su tvarkomais asmens duomenis;
 • Reikalauti  ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • Ištrinti, jeigu duomenys nebereikalingi duomenų tvarkymo tikslams  (išskyrus saugojimą pagal teisinį reikalavimą);
 • Nesutikti, kad  lankytojo duomenys būtų tvarkomi ar naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Lankytojų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos teisės aktų nustatytais pagrindais.

 Kada naudojame Lankytojo pateiktą informaciją?

Lankytojo pateikiama asmeninė informacija gali būti naudojama:

 • leidimui naudotis nerdasvilla.lt svetaine bei joje teikiamomis paslaugomis.
 • tiesioginės rinkodaros tikslais, su Lankytojo sutikimu ;
 • sąskaitų-faktūrų bei ataskaitų siuntimo tikslais;
 • paslaugos (pirkinių krepšelio) apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją;
 • analizuojant kiek ir kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei turinį.

 Kam atskleidžiame Lankytojo informaciją?

 • Įsipareigojame neperduoti Lankytojo asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus:
 • Jei lankytojas sutinka atskleisti savo asmeninius duomenis ir apie tai patvirtina raštu.
 • Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, užsisakant paslaugas. Paslaugų tiekėjams Duomenų valdytojas suteiks tik tiek Lankytojo asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką

 Kiek laiko saugomi Lankytojo duomenys?

D.Aižino IDV saugo Lankytojo asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. Asmens duomenys paprastai saugomi tiek, kiek tai reikalinga D.Aižino IDV įmonei teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Baigiamosios nuostatos

Duomenų valdytojas pasilieka sau teisę bet kada pakeisti šią privatumo politiką. Bet koks pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Rezervavimo internetu sistemoje dienos.

Slapukai (“cookies”)
Šioje svetainėje yra naudojami privalomi slapukai (angliškai žinomi kaip „cookies“), kurie padeda veikti mūsų svetainei bei užtikrinti jos funkcionalumą. Šie slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje www.cookiecentral.com.
Jei atsisakysite slapukų, negalėsime užtikrinti, svetainės www.nerdasvilla.com funkcionavimo jūsų apsilankymo metu.

REZERVUOTI
Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį. Naudodamiesi šia svetaine sutinkate su mūsų duomenų apsaugos politika.